Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác tổ chức cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ

Ngày 14/11/2019 tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ năm 2019 cho các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chuyên viên làm công tác cán bộ và và bảo vệ chính trị nội bộ tại các cục, tổng cục và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ.
bo cong thuong
Caption

Dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Lý Quốc Hùng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ; ông Đỗ Đức Trung, Trưởng phòng, Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Thanh Bình, Chuyên viên chính Vụ Công chức Viên chức Bộ Nội vụ và đại diện lãnh đạo, cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

Ông Lý Quốc Hùng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phát biểu khai mạc Hội nghị

Ông Lý Quốc Hùng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Lý Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Công Thương cho biết: Cán bộ và công tác tổ chức cán bộ là công tác có vai trò đặc biệt quan trọng đối với mỗi cơ quan, đơn vị. Việc tổ chức Hội nghị tập huấn các quy định về công tác tổ chức cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ giúp phổ biến, giới thiệu cho lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Bộ những quy định mới của Chính phủ, của Bộ Nội vụ; mặt khác góp phần quán triệt, tạo sự thống nhất trong việc triển khai thực hiện các quy định tại tất cả các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc và trực thuộc Bộ theo đúng quy định, đúng tiến độ, thời gian yêu cầu và đảm bảo chất lượng.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ ông Lý Quốc Hùng yêu cầu toàn thể đại biểu tham dự Hội nghị với tinh thần nghiêm túc, ý thức trách nhiệm cao học tập và tiếp thu các kiến thức cơ bản, các quy định công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ để phổ biến, hướng dẫn tại đơn vị mình thực hiện tốt các quy định về công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ. Cùng với đó các đại biểu chia sẻ các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức cán bộ được giới thiệu tại Hội nghị tập huấn; đặc biệt là trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các quy định, chủ trương tại đơn vị.

Ông Đỗ Đức Trung, Trưởng phòng, Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu một số nội dung mới trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Ông Đỗ Đức Trung, Trưởng phòng, Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu một số nội dung mới trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Tại Hội nghị, ông Đỗ Đức Trung, Trưởng phòng, Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu một số nội dung cơ bản Hướng dẫn số 19-HD/BTCTW ngày 12/9/2019 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định số 126-QĐ/TW ngày 20/02/2019 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; Tình hình chính trị nội bộ hiện nay.

Ông Nguyễn Thanh Bình - chuyên viên chính Vụ Công chức Viên chức, Bộ Nội vụ đã truyền đạt nội dung cơ bản, quan trọng, thiết yếu của công tác tổ chức cán bộ

Ông Nguyễn Thanh Bình - chuyên viên chính Vụ Công chức Viên chức, Bộ Nội vụ đã truyền đạt nội dung cơ bản, quan trọng, thiết yếu của công tác tổ chức cán bộ

Hội nghị cũng được ông Nguyễn Thanh Bình - chuyên viên chính Vụ Công chức Viên chức, Bộ Nội vụ đã truyền đạt cho các học viên là lãnh đạo, cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ nội dung cơ bản, quan trọng, thiết yếu của công tác tổ chức cán bộ: Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/11/2018 về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 sửa đổi bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã tích cực trao đổi, thảo luận trên tinh thần cầu thị, nêu lên những khó khăn vướng mắc trong thực tế công tác tại đơn vị. Ông Đỗ Đức Trung và ông Nguyễn Thanh Bình cũng đã trao đổi và trả lời nhiều câu hỏi của các đại biểu tham dự.

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Thông qua buổi tập huấn, các đại biểu có cơ hội trau dồi kiến thức nghiệp vụ, nắm bắt cơ bản hệ thống các văn bản, quy định, từ đó hiểu đúng, hiểu đủ và sâu sắc về nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ để vừa chấp hành nghiêm tính nguyên tắc, vừa nâng cao hơn nữa tính chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện, góp phần nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ đảm bảo sự phát triển hiệu quả của đơn vị.

Sau tập huấn, các đơn vị cần quán triệt các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức cán bộ và thường xuyên quan tâm, cập nhật các văn bản, nội dung mới để áp dụng trong thực tiễn. Những người làm công tác cán bộ có thể tham mưu đúng, tham mưu sâu cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

Phan Tâm