Theo Tổng cục Hải Quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm đạt 336,92 tỷ USD; tổng trị giá xuất khẩu đạt 175,36 tỷ USD, tăng 2,3% và tổng trị giá nhập khẩu đạt 161,9 tỷ USD, giảm 2,4% so với cùng kỳ 2019.

Trong tháng 8, nhóm hàng điện thoại và linh kiện dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu và cũng có mức tăng cao so với tháng 7/2020 với kết quả đạt gần 5,35 tỷ USD, tăng tới 24,8%. Tuy nhiên, tính chung 8 tháng đầu năm, nhóm hàng này dù vẫn duy trì vị thế số một (đạt gần 31,6 tỷ USD) nhưng kim ngạch giảm 5,4% so với cùng kỳ 2019.

Như vậy, tính chung trong 8 tháng đầu năm, cán cân thương mại xuất siêu gần 13,5 tỉ USD, gấp gần 2,5 lần so với số thặng dư cùng kì năm 2019 là 5,47 tỉ USD.

5 nhóm hàng xuất khẩu khác đạt kim ngạch từ 1 tỉ USD trở lên gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; dệt may; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng; giày dép; gỗ và sản phẩm gỗ.

Về hoạt động nhập khẩu, nhóm hàng lớn nhất là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với kim ngạch hơn 6 tỉ USD, tăng 7,6% so với tháng trước. Tính chung trong 8 tháng đầu năm, nhóm hàng này đạt 38,75 tỉ USD, tăng 15,6%, tiếp tục là nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam.

Ngoài điện thoại và linh kiện, tháng 8 còn 5 nhóm hàng xuất khẩu khác đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên gồm:

1. Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 4,2 tỷ USD (tăng 3,4% so với tháng 7/2020).

2. Dệt may đạt gần 2,97 tỷ USD (giảm 2,5%).

3. Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt gần 2,7 tỷ USD (tăng 17,6%).

4. Giày dép gần 1,4 tỷ USD (tăng 1%).

5. Gỗ và sản phẩm gỗ đạt 1,15 tỷ USD (tăng 1,9%).