3 dự án điện gió tại Quảng Trị sắp đón vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng

3 dự án nhà máy điện gió tại huyện miền núi Hướng Hóa , Quảng Trị vừa được cấp chủ trương đầu tư với tổng mức vốn gần 5.000 tỷ đồng.
dien gio quang tri
Từ năm 2019 - 2025, tỉnh Quảng Trị sẽ có nhiều dự án đầu tư vào lĩnh vực năng lượng

Theo đó, Nhà máy điện gió Phong Liệu do Công ty cổ phần điện gió Phong Liệu làm chủ đầu tư có công suất thiết kế 48 MW, sản lượng dịch vụ cung cấp điện năng 150,26 triệu kWh, địa điểm thực hiện tại các xã: Hướng Linh, Tân Thành, Hướng Tân, Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa) với diện tích sử dụng có thời hạn 16,51 ha, đất chiếm dụng tạm thời 9,2 ha. Tổng vốn đầu tư dự án hơn 1.500 tỷ đồng. Thời gian hoạt động 50 năm. Dự kiến đến tháng 10/2021 nhà máy sẽ vận hành phát điện

Nhà máy điện gió Phong Huy do Công ty cổ phần điện gió Phong Nguyên làm chủ đầu tư có công suất thiết kế 48 MW, sản lượng dịch vụ cung cấp điện năng 150,26 triệu kWh, địa điểm thực hiện dự án tại các xã: Tân Thành, Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa) với diện tích sử dụng có thời hạn 16,46 ha, đất chiếm dụng tạm thời 9,2 ha. Tổng vốn đầu tư dự án hơn 1.600 tỷ đồng. Thời gian hoạt động 50 năm. Dự kiến đến tháng 10/2021 nhà máy sẽ vận hành phát điện.

Nhà máy điện gió Phong Huy do Công ty cổ phần điện gió Phong Huy làm chủ đầu tư có công suất thiết kế 48 MW, sản lượng dịch vụ cung cấp điện năng 150,26 triệu kWh, địa điểm thực hiện tại các xã: Tân Thành, Hướng Tân (huyện Hướng Hóa)  với diện tích sử dụng có thời hạn 16,33 ha, đất chiếm dụng tạm thời 9,2 ha. Tổng vốn đầu tư dự án hơn 1.600 tỷ đồng. 

Tất cả các dự án trên đều có thời gian hoạt động 50 năm và dự kiến đi vào vận hành thương mại từ tháng 10/2021.

dien gio quang tri 2
Quảng Trị đã quy hoạch 3 vùng phát triển điện gió với tổng diện tích trên 6.700 ha

UBND tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu các nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định; thực hiện đầy đủ và tuân thủ các thủ tục về đầu tư, môi trường, đất đai, xây dựng, thuế, an toàn lao động, phòng ngừa cháy nổ… Sau 6 tháng kể từ ngày cấp chủ trương đầu tư, nhà đầu tư không triển khai thực hiện thì chủ trương đầu tư hết hiệu lực, dự án bị chấp dứt hoạt động theo quy định.

Đến tháng 6/2019, tỉnh Quảng Trị đã có 58 dự án điện gió đi vào hoạt động, đang triển khai và nghiên cứu khảo sát. Mục tiêu, từ nay đến năm 2025, có tổng công suất điện gió từ 1.400 - 1.500 MW.

Từ năm 2019 - 2025, tỉnh Quảng Trị có nhiều dự án đầu tư vào lĩnh vực năng lượng. Theo đó, tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Quảng Trị 1, do Công ty Điện lực quốc tế Thái Lan đầu tư với số vốn trên 55.000 tỷ đồng, có công suất 1.320MW sẽ khởi công trong năm 2019. 

Quảng Trị đã quy hoạch 3 vùng phát triển điện gió với tổng diện tích trên 6.700 ha. Cụ thể, vùng 1 có diện tích 2.789 ha gồm các xã Hướng Sơn, Hướng Lập, Hướng Phùng thuộc huyện Hướng Hóa. Vùng 2 có diện tích 2.882 ha gồm các xã Hướng Linh, Hướng Lập, Hướng Hiệp thuộc huyện Hướng Hóa. Vùng 3 có quy mô 1.036 ha, bao gồm vùng ven biển các huyện Gio Linh, Vĩnh Linh và huyện đảo Cồn Cỏ.

Thanh Xuân