Ấn Độ miễn giảm phí lưu kho bãi cho hàng hóa cập cảng giai đoạn dịch Covid-19

Bộ Vận tải Đường thủy Ấn Độ đã ban hành văn bản gửi các cảng lớn của Ấn Độ về một số vấn đề liên quan đến miễn/ giảm phí và trường hợp Bất khả kháng do đại dịch Covid-19.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuỗi Logistic và tác động tiêu cực đến các hoạt động thương mại và xuất nhập khẩu tại Ấn Độ. Ngày 21/4/2020, Bộ Vận tải Đường thủy Ấn Độ đã ban hành văn bản gửi các cảng lớn của Ấn Độ về một số vấn đề liên quan đến miễn/ giảm phí và trường hợp Bất khả kháng.

Cụ thể, Ấn Độ quy định giảm chi phí lưu kho, lưu bãi cho các đơn vị sử dụng dịch vụ tại cảng như:  Miễn phí lưu kho tại cảng trong suốt thời gian Ấn Độ phong tỏa cả nước (từ 22/3 đến 3/5/2020);  Các cảng cho phép chậm phí thuê và giấy phép của tháng 4,5,6 trên cơ sở tỷ lệ lãi suất bằng 0 nếu người thuê và người xin phép yêu cầu với các khoản tiền phải trả liên quan đến tiền thuê, giấy phép; Các cảng sẽ không thu các tiền phạt, phạt lưu tàu, phí lưu giữ hàng, phí lưu kho, phí neo đậu tàu, phạt neo đậu…đối với tất cả các đơn vị sử dụng dịch vụ cảng (các thương nhân, nhà xuất nhập khẩu, hãng vận tải….) vì bất cứ sự chậm chễ nào của họ trong suốt thời gian phong tỏa cộng thêm 30 ngày để khắc phục. 

Đăng Huy