Áp dụng cấp chứng thư xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cô qua Internet

Việc đưa và thực hiện Chứng thư xuất khẩu qua Internet cho hàng dệt may đi Mê-hi-cô sẽ tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và gắn chặt hơn nữa chuỗi cung ứng giữa doanh nghiệp hai nước.

Để thực hiện việc cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất khẩu hàng dệt may đi Mê-hi-cô theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), sáng 20/6/2019 Bộ Công Thương chính thức công bố và vận hành hệ thống điện tử cấp Chứng thư xuất khẩu qua Internet cho hàng dệt may sang Mê-hi-cô.

Tại lễ công bố, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh cho biết, Hiệp định CPTPP là một hiệp định tự do thế hệ mới có mức độ cam kết rất rộng. Các nước CPTPP chiếm khoảng 13,5% GDP toàn cầu và dự kiến đem lại nhiều cơ hội cho các nước thành viên và đặc biệt là hàng dệt may.

Mặc dù việc áp dụng Quy tắc xuất xứ là khó nhất, trong bối cảnh Việt Nam chưa có ngành dệt phát triển và dựa khá nhiều vào nhập khẩu, nhưng Bộ Công Thương đồng ý quy tắc xuất xứ nhằm mục tiêu lâu dài hơn khi CPTPP là chất xúc tác rất tốt để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nguyên phụ liệu.

Công bố Chứng thư xuất khẩu qua Internet cho hàng dệt may đi Mê-hi-cô
Thứ trưởng Trần Quốc Khánh cho biết, việc đưa và thực hiện Chứng thư xuất khẩu cho hàng dệt may đi Mê-hi-cô bằng hình thức online sẽ tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và gắn chặt hơn nữa chuỗi cung ứng giữa doanh nghiệp hai nước

Tuy vậy, để việc cấp ra đúng đối tượng và đúng sản phẩm, không bị lợi dụng về quy tắc xuất xứ, Bộ Công Thương đã phối hợp với Mê-hi-cô để xây dựng cơ chế chung việc kiểm soát này và áp dụng triển khai qua Internet.

“Việc đưa và thực hiện bằng hình thức online cơ chế theo dõi này sẽ tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và gắn chặt hơn nữa chuỗi cung ứng giữa doanh nghiệp hai nước,” Thứ trưởng Trần Quốc Khánh nói.

Về phía Mê-hi-cô, bà Sara Valdés Bolano, Đại sứ Mê-hi-cô tại Việt Nam nhấn mạnh, Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng của Mê-hi-cô và Hiệp định CPTPP có hiệu lực sẽ là một thông điệp với thế giới về việc các nước thành viên sẽ tiếp tục duy trì và mở cửa thị trường.

Đại sứ Mê-hi-cô cũng đánh giá cao phản hồi của Việt Nam về những cam kết trong lĩnh vực dệt may và quan tâm đến việc tăng cường hợp tác cũng như tạo thuận lợi cho thương mại giữa hai nước.

Công bố Chứng thư xuất khẩu qua Internet cho hàng dệt may đi Mê-hi-cô
Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng của Mexico và hiệp định CPTPP có hiệu lực sẽ là một thông điệp với thế giới về việc các nước thành viên sẽ tiếp tục duy trì và mở cửa thị trường, bà Sara Valdés Bolano khẳng định

Thông tin thêm về Chứng thư xuất khẩu qua Internet cho hàng dệt may xuất khẩu đi Mê-hi-cô theo Hiệp định CPTPP, ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương cho biết, ngoài các văn kiện chung theo CPTPP, Việt Nam phải tuân thủ theo cam kết để được hưởng các ưu đãi theo hiệp định này khi xuất khẩu sang Mê-hi-cô cũng như phải tuân thủ các nội dung trong 2 Thư song phương được ký giữa Bộ trưởng kinh tế Mexico và Bộ trưởng Công Thương Việt Nam với 2 nội dung là hạn ngạch thuế quan dệt may và cơ chế giám sát dệt may.

Trước đó, ngày 19/4/2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BCT quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cô theo Hiệp định CPTPP. Thông tư có hiệu lực từ ngày 20/6/2019. 

Việc ban hành Thông tư nhằm thực hiện cam kết của Việt Nam trong CPTPP và 2 Thư song phương giữa Bộ trưởng Bộ Kinh tế Mê-hi-cô và Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam về xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cô theo CPTPP.

Thông tư bao gồm 5 Chương với 12 Điều, quy định ưu đãi thuế theo hạn ngạch thuế quan đối với hàng dệt may xuất khẩu sang Mê-hi-cô theo CPTPP, nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan và giám sát hàng dệt may xuất khẩu sang Mê-hi-cô theo CPTPP.

chính thức áp dụng cấp chứng thư xuất khẩu hàng dệt may sang Mexico qua Internet
Bộ Công Thương chính thức áp dụng cấp chứng thư xuất khẩu hàng dệt may sang Mexico qua Internet

Để thực thi việc cải cách thủ tục hành chính, xóa bỏ cơ chế xin cho, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất khẩu hàng dệt may theo CPTPP, việc cấp Chứng thư xuất khẩu theo hạn ngạch thuế quan cho hàng dệt may xuất khẩu sang Mê-hi-cô theo CPTPP được thực hiện qua Internet.

Ngoài ra, Thông tư quy định thương nhân xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cô theo CPTPP (bao gồm cả thương nhân xuất khẩu theo hạn ngạch thuế quan và cả thương nhân xuất khẩu không theo hạn ngạch thuế quan) phải đăng ký thông tin với Bộ Công Thương để thực hiện cơ chế giám sát hàng dệt may xuất khẩu sang Mê-hi-cô theo CPTPP.

Việc ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BCT và triển khai các thủ tục cấp Chứng thư xuất khẩu, đăng ký thông tin doanh nghiệp thông qua Internet một lần nữa khẳng định sự hỗ trợ mạnh mẽ của Bộ Công Thương đối với các doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giúp thương nhân hai bên khai thác tối đa lợi ích từ các hiệp định thương mại tự do, đồng thời cải cách hành chính để các thủ tục thực hiện theo yêu cầu cam kết quốc tế không gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Chứng thư xuất khẩu theo hạn ngạch thuế quan cho hàng dệt may xuất khẩu sang Mê-hi-cô theo CPTPP quy định rõ:

- Thương nhân nộp hồ sơ cấp Chứng thư xuất khẩu hoàn toàn qua Internet, không phải nộp hồ sơ bản giấy và được trả Chứng thư xuất khẩu trực tiếp hoặc qua bưu điện tùy thuộc vào đăng ký của thương nhân.

- Việc cấp Chứng thư xuất khẩu tự động cho thương nhân theo phương thức trừ lùi lượng hạn ngạch thuế quan trên hệ thống điện tử và theo nguyên tắc thương nhân nộp hồ sơ trước được cấp trước, thương nhân nộp hồ sơ sau được cấp sau, cho đến khi hạn ngạch thuế quan được cấp hết.

- Cấp Chứng thư xuất khẩu khi thương nhân đã xuất khẩu lô hàng. Theo cơ chế này thương nhân phải thường xuyên theo dõi cấp hạn ngạch thuế quan trên hệ thống điện tử để nộp hồ sơ đăng ký cấp Chứng thư xuất khẩu.

Hạ An