Đã có 115 nghìn cá nhân quyết toán thuế bằng phương thức điện tử

Kết thúc kỳ quyết toán năm 2020, đã có 250 ngàn cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN),  trong đó 115 nghìn cá nhân quyết toán thuế bằng phương thức điện tử

Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế DN  nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và cá nhân, cho biết, kết thúc kỳ quyết toán năm 2020, đã có 250 nghìn cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế, chiếm khoảng 1,3% số người lao động có thu nhập từ tiền công, tiền lương. Trong số này, các cá nhân quyết toán qua hình thức điện tử chiếm khoảng 115 nghìn cá nhân với số thuế phải nộp sau quyết toán thuế TNCN là khoảng 2.785 tỷ đồng.

Để chuẩn bị triển khai tốt phương thức điện tử, trước đó Vụ Quản lý thuế DN nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và cá nhân đã tham mưu Tổng cục Thuế ban hành nhiều văn bản yêu cầu các cục thuế đẩy mạnh cấp tài khoản giao dịch điện tử cho cá nhân.

Trong tháng 4, Vụ Quản lý thuế DN nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và cá nhân cũng đã phối hợp chặt chẽ với Vụ Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế tổ chức các buổi hỗ trợ trực tuyến và xây dựng 2 video clip đăng tải trên website, mạng thông tin xã hội hướng dẫn chi tiết cách quyết toán thuế TNCN. 

 

Phương Anh