[eMagazine] Ngành Công Thương Thái Nguyên "xắn tay" cùng doanh nghiệp

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục lan rộng, có những diễn biến phức tạp, tác động đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội trong cả nước nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng, ngành Công Thương Thái Nguyên đã có những hành động cụ thể giúp doanh nghiệp, người dân đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ hàng hóa.

thai nguyen

Bài: Thăng Long - Thiết kế: Duy Kiên