Hợp tác quốc tế về xúc tiến thương mại

Với tốt vai trò là cơ quan đầu mối của Việt Nam trong việc thực hiện, điều phối các hoạt động trong khuôn khổ các tổ chức hợp tác và diễn đàn XTTM trong khu vực, Cục XTTM đã chủ động và tích cực tham gia các hoạt động hợp tác với đối tác nước ngoài.
xúc tiến thương mại
Hơp tác song phương và đa phương về XTTM giúp hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy xuất khẩu

 

Trong hoạt động hợp tác song phương và đa phương, Cục XTTM tham gia các hoạt động XTTM, đầu tư và du lịch trong khuôn khổ hoạt động của Trung tâm ASEAN - Nhật Bản (AJC); Trung tâm ASEAN - Hàn Quốc (AKC);

Phối hợp với cơ quan xúc tiến nhập khẩu Hà Lan (CBI), UNTAC, UNIDO, HKTDC…KOTRA (Hàn Quốc), KOIMA, Business France (Pháp) và một số tổ chức XTTM đồng cấp khác triển khai các hoạt động XTTM và xúc tiến đầu tư;

Tham gia các cuộc họp Nhóm công tác và cấp lãnh đạo Diễn đàn Xúc tiến thương mại Châu Á (ATPF) với tư cách là cơ quan XTTM thành viên; tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Á-Âu (AEBF) bên lề Hội nghị cấp cao Á-Âu (ASEM) với các sáng kiến do Cục XTTM đưa ra đều được ghi nhận và đánh giá cao.

Đối với hoạt động đàm phán, ký kết, thực hiện các Thỏa thuận hợp tác quốc tế, trong giai đoạn 2015-2020, nhằm đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực XTTM, Cục XTTM đã ký kết, tham mưu Lãnh đạo Bộ ký kết 23 MOU cấp Cục, cấp Bộ với các tổ chức quản lý thương mại, XTTM, xuất khẩu, đầu tư trên thế giới như: Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (USABC); Cơ quan Xúc tiến thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA); Tổ chức Xúc tiến Ngoại thương Nhật Bản (JETRO); Cơ quan Thương mại và Doanh nghiệp New Zealand (NZTE); Tập đoàn Amazon (Global Selling); Liên minh Doanh nghiệp vừa và Nhỏ Italia; Sở Thương mại Quảng Tây và Vân Nam (Trung Quốc)...

Việc ký kết và thực hiện các Thỏa thuận hợp tác (MOU) với các đối tác nước ngoài đã giúp tăng cường mối quan hệ hợp tác, trao đổi thông tin trong lĩnh vực XTTM với các cơ quan XTTM quốc gia trong khu vực và trên thế giới, tranh thủ được sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật, nguồn nhân lực và kinh nghiệm quốc tế của các tổ chức XTTM lớn trên thế giới để qua đó tăng cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác XTTM và thúc đẩy xuất khẩu.

Bên cạnh các hoạt động hợp tác trên, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam trong hoạt động thương mại, XTTM, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm xuất khẩu tại nước ngoài, cung cấp thông tin, tư vấn và hướng dẫn các doanh nghiệp nước ngoài phát triển kinh doanh với Việt Nam, Cục XTTM đã thành lập Văn phòng XTTM Việt Nam tại Hàng Châu, Trung Quốc (2018) tạo thành hệ thống 3 Trung tâm/Văn phòng tại nước ngoài bao gồm: Trung tâm Giới thiệu sản phẩm Việt Nam tại New York, Hoa Kỳ và 2 Văn phòng XTTM Việt Nam tại Trùng Khánh, Hàng Châu, Trung Quốc. 

[Quảng cáo]

Trung Hà