Khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công Thương lần thứ IV

Ngày 11/8/2022, Đảng ủy Bộ Công Thương đã có buổi làm việc với Đoàn Thanh niên Bộ nhằm rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công Thương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027.
Đồng chí Phan Văn Bản - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương

Tham dự và đồng chủ trì buổi làm việc có đồng chí Phan Văn Bản - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương; các đồng chí trong Ban tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ. Về phía Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương có đồng chí Hoàng Minh Chiến - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương và các đồng chí trong Ban tổ chức Đại hội.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Minh Chiến - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ báo cáo các công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công Thương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong các ngày 14 và 15 tháng 8 năm 2022, bao gồm 2 phiên.

Đồng chí Hoàng Minh Chiến - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương báo cáo các công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội

Đến nay, công tác chuẩn bị Đại hội đang được triển khai theo đúng kế hoạch đã đề ra và bám sát những yêu cầu của Đảng ủy Bộ, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

Ngày 7/8, Đoàn Thanh niên Bộ đã có buổi làm việc với Tổ công tác chỉ đạo đại hội Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương về nội dung Đại hội và nhận được sự nhất trí cơ bản đối với chương trình, nội dung các văn kiện trình Đại hội.

Đánh giá cao các công việc Đoàn Thanh niên Bộ đã thực hiện để chuẩn bị cho Đại hội, đồng chí Phan Văn Bản - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương bày tỏ tin tưởng Đại hội sẽ thành công và hoàn thành tốt những mục tiêu đề ra.

Đồng chí Phan Văn Bản cũng lưu ý, bên cạnh các hạng mục công việc liên quan đến 2 phiên Đại hội, cần có kế hoạch, phân công công việc cụ thể đối với Hội nghị Ban chấp hành Đoàn Bộ khóa IV lần thứ nhất, dự kiến diễn ra ngay sau Phiên thứ nhất của Đại hội. Đây là Hội nghị quan trọng nhằm bầu ra Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đoàn Bộ, do đó cũng cần có sự chuẩn bị và rà soát kỹ lưỡng.

Ngoài ra, công tác xây dựng Chương trình, công tác hậu cần, công tác bầu cử cần được đặc biệt chú trọng, chuẩn bị các phương án xử lý chính xác, kịp thời, đảm bảo Đại hội diễn ra theo đúng quy định và hướng dẫn của Đoàn cấp trên. Nội dung báo cáo tại Đại hội cần tập trung vào những hoạt động mang tính tiêu biểu và thiết thực của thanh niên Bộ Công Thương trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đề xuất các phương hướng, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ mới sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Đảng ủy Bộ Công Thương sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện tốt nhất để Đại hội được diễn ra thành công, hiệu quả.

Thy Thảo