Sắp diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công Thương lần thứ IV

Để chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công Thương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027, ngày 07/8, Tổ công tác chỉ đạo đại hội Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương đã tổ chức duyệt nội dung Đại hội.

Tham dự và đồng chủ trì buổi làm việc có đồng chí Bùi Hoàng Tùng - Quyền Bí thư Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đoàn Khối, Tổ công tác chỉ đạo đại hội. Về phía Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương có đồng chí Hoàng Minh Chiến - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương, các đồng chí Phó Bí thư và Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương.

Đồng chí Hoàng Minh Chiến - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương báo cáo công tác chuẩn bị đại hội

Theo báo cáo của đồng chí Hoàng Minh Chiến - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ, đến nay, BCH Đoàn Bộ Công Thương đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đoàn cấp cơ sở cho 36 cơ sở đoàn trực thuộc, bao gồm 20 Đoàn cơ sở và 16 Chi đoàn cơ sở; và đang tập trung hoàn thiện các dự thảo văn kiện, công tác nhân sự và các nội dung liên quan để báo cáo tại Đại hội; công tác hậu cần, tuyên truyền cũng được BCH Đoàn Bộ Công Thương khẩn trương triển khai, xây dựng kế hoạch chi tiết và thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện các công việc. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đại hội cơ bản hoàn thành.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Hoàng Tùng - Quyền Bí thư Đoàn Khối và Tổ công tác đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội của Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương và tin tưởng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp. Các đại biểu đã cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo và tập trung thảo luận, tham gia góp ý một số nội dung nhằm hoàn thiện dự thảo văn kiện Đại hội như:

Cần cơ cấu đại biểu mời cho phù hợp; góp ý đề án nhân sự; sắp xếp chương trình Đại hội hợp lý; tập trung công tác tuyên truyền cao điểm trước Đại hội; đối với Báo cáo chính trị, cần bám sát hướng dẫn của Đoàn cấp trên; các nhóm nội dung, chỉ tiêu cần có đánh giá chi tiết và tăng tính định lượng… Phương hướng hoạt động của Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương trong nhiệm kỳ 2022-2027 cũng cần được cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tế và xác định các nhóm giải pháp cụ thể xuyên suốt cho cả nhiệm kỳ.

Bên cạnh đó, các đồng chí cũng đề nghị Ban Thường vụ Đoàn Bộ Công Thương cần tiếp tục bám sát các ý kiến của Tổ công tác để hoàn thiện Chương trình, kịch bản điều hành, công tác Lễ tân, hậu cần để đảm bảo chu đáo, không để xảy ra sai sót.

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công Thương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ được tổ chức vào ngày 14 -15/8/2022./.

Huyền My