Malaysia kết luận vụ chống bán phá giá thép mạ nhôm kẽm, chỉ 1 doanh nghiệp Việt thoát thuế

Vừa qua, Bộ Công nghiệp và Thương mại quốc tế Malaysia (MITI) đã ban hành kết luận cuối cùng trong vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép mạ nhôm và kẽm có xuất xứ từ Việt Nam, Trung Quốc và Hàn Quốc.

Các sản phẩm thép mạ nhôm kẽm bị điều tra có mã HS 7210.61.11 00, 7210.61.12 00, 7210.61.19 00, 7210.61.91 00, 7210.61.92 00, 7210.61.99 00, 7212.50.23 00, 7212.50.24 90, 7212.50.29 10 và 7212.50.29 90.

MITI cho rằng có sự tồn tại của hành vi bán phá giá, tạo ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước của Malaysia. Cơ quan này xác định biên độ phá giá của Việt Nam từ 1,56% đến 37,14%. 

Trong đó, Công ty Tôn Phương Nam (SSSC) được xác định có biên độ bán phá giá không đáng kể (dưới 2%) nên không bị áp dụng biện pháp chống bán phá giá. 

Mức thuế chống bán phá giá áp dụng đối với doanh nghiệp còn lại của Việt Nam từ 3,06% đến 37,14%; Trung Quốc từ 2,18% đến 18,88% và Hàn Quốc từ 9,98% đến 34,94%. 

Mức thuế chống bán phá giá có thời hạn 5 năm, hiệu lực từ ngày 12/12/2020 đến ngày 11/12/2025.

Thy Thảo