Miễn trừ thuế chống lẩn tránh cho hơn 12.600 tấn thép dây, thép cuộn nhập khẩu trong năm 2020

Bộ Công Thương vừa ban hành loạt Quyết định miễn trừ và bổ sung miễn trừ áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với thép dây, thép cuộn nhập khẩu cho 5 doanh nghiệp.

Trước đó, ngày 20/3/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 920/QĐ-BCT về việc gia hạn áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm thép cuộn, thép dây có mã HS 7213.91.90, 7217.10.10, 7217.10.29, 7229.90.99, 9839.10.00 nhập khẩu vào Việt Nam (AC01.SG04).

Ngày 25/3/2020, Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương đã đăng thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ đối với các sản phẩm thép trong nước chưa sản xuất được.

Hết thời hạn nộp hồ sơ, Cục Phòng vệ thương mại nhận được 5 Hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp chống lẩn tránh cho giai đoạn từ ngày 22/3/2020 đến ngày 31/12/2020 và 1 hồ sơ đề nghị bổ sung lượng miễn trừ cho giai đoạn từ ngày 1/1/2020 - hết ngày 21/3/2020. Căn cứ quy định tại Thông tư 37/2019/TT-BCT, Bộ Công Thương đã ban hành các quyết định miễn trừ liên quan với với lượng cấp miễn trừ cụ thể cho từng doanh nghiệp.

Cụ thể, giai đoạn 22/3/2020 – 31/12/2020 có 5 doanh nghiệp được miễn trừ thuế chống lẩn tránh, tổng lượng thép được cấp miễn trừ là 12.591 tấn.

Công ty Cổ phần Thép chính xác Sunway được miễn trừ thuế chống lẩn tránh cho sản phẩm thép có mã HS 7213.91.90 để gia công cơ khí, lượng cấp miễn trừ là 810 tấn.

Công ty TNHH Thép Daeho Việt Nam được miễn trừ thuế chống lẩn tránh cho sản phẩm thép có mã HS 7213.91.90 và 9839.10.00 sản xuất thép cán nguội ứng dụng cho ngành chế tạo, lượng cấp miễn trừ là 9.020 tấn.

Công ty Hữu hạn Công nghiệp Lâm Viễn Vĩnh Phúc được miễn trừ thuế chống lẩn tránh cho sản phẩm thép có mã HS 7217.10.10, 7217.10.29, 7229.90.99 để sản xuất bu lông, ốc vít…, lượng cấp miễn trừ là 1.255 tấn.

Công ty TNHH Thép Vĩnh Thành được miễn trừ thuế chống lẩn tránh cho sản phẩm thép có mã HS 7213.91.90 và 9839.10.10 sản xuất đầu vào cho ngành chế tạo xe, lượng cấp miễn trừ là 990 tấn.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kim Tín được miễn trừ thuế chống lẩn tránh cho sản phẩm thép que không hợp kim cán nóng, dạng cuộn có mã HS 7213.91.90 để sản xuất vật liệu hàn, lượng cấp miễn trừ là 516 tấn.

Giai đoạn 01/01/2020 – 21/3/2020, Công ty TNHH Thép Vĩnh Thành được cấp miễn trừ bổ sung 11 tấn thép có mã HS 7213.91.90 và 9839.10.10 sản xuất đầu vào cho ngành chế tạo xe.

Như vậy, với các Quyết định này của Bộ Công Thương, tổng lượng thép dây, thép cuộn nhập khẩu vào Việt Nam được miễn trừ thuế chống lẩn tránh trong năm 2020 là 12.602 tấn.

Thy Thảo