Thép cuộn, thép dây nhập khẩu vào Việt Nam chịu thuế chống lẩn tránh 9,4%

Mức thuế chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại này sẽ giảm về 7,9% trong năm tiếp theo và 6,4% trong năm cuối cùng trước khi hết hạn vào năm 2023.

Ngày 13/5/2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1230/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm thép cuộn, thép dây có mã HS: 7213.91.90, 7217.10.10, 7217.10.29, 7229.90.99, 9839.10.00 nhập khẩu vào Việt Nam.

Theo đó, biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại được áp dụng dưới hình thức thuế nhập khẩu bổ sung với mức thuế là 10,9% kể từ ngày 28/5/2019 - hết ngày 21/3/2020.

Ngày 20/3/2020, Bộ Công Thương tiếp tục ban hành Quyết định số 920/QĐ-BCT gia hạn áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm thép cuộn và thép dây nhập khẩu có 5 mã HS trên.

Mức thuế là 9,4% trong năm đầu tiên áp dụng, giảm về 7,9% trong năm tiếp theo, giảm tiếp còn 6,4% trong năm thứ ba và sẽ về 0% từ 22/3/2023 nếu biện pháp chống lẩn tránh không được gia hạn.

Thời gian có hiệu lực

Mức thuế

Từ ngày 22/3/2020 đến ngày 21/3/2021

9,4%

Từ ngày 22/3/2021 đến ngày 21/3/2022

7,9%

Từ ngày 22/3/2022 đến ngày 21/3/2023

6,4%

Từ ngày 22/3/2023 trở đi

0%

(nếu không gia hạn)

Trong trường hợp các tổ chức, cá nhân nhập khẩu thép cuộn và thép dây cho rằng sản phẩm nhập khẩu của mình đáp ứng quy định về phạm vi miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại tại Điều 1 Thông báo ban hành kèm Quyết định số 920/QĐ-BCT hoặc tại Điều 10 Thông tư 37/2019/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại, tổ chức, cá nhân nhập khẩu có quyền nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ tới Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương. Thủ tục nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ căn cứ Thông tư 37/2019/TT-BCT.

Cũng trong ngày 20/3, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 918/QĐ-BCT về việc gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam. 

Mức thuế tự vệ đối với phôi thép là 11,3% - 15,3%, đối với thép dài là 6,4% - 9,4% và sẽ hết hạn từ 22/3/2023.

Thy Thảo