Ngày 31/10/2018 l Bản tin Sự kiện và Con số Công Thương - SHB triển khai dịch vụ thu nộp thuế hải quan điện tử 24/7

Điểm nhanh 05 sự kiện ngành Công Thương và con số nổi bật trong ngày qua.
Thuỳ Linh