Nhiệt điện Phú Mỹ: Phân xưởng vận hành 1 hoàn thành đại tu tổ máy GT12 vượt tiến độ

Sau gần 02 tháng ngừng máy, phân xưởng vận hành 1 - Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ phối hợp với Công ty (EPS) hoàn thành công trình đại tu tổ máy GT12 được chính thức bàn giao cho Trung tâm điều độ HTĐ (A0) khai thác, vượt tiến độ 4 ngày so với kế hoạch giao.

Nhà máy điện Phú Mỹ 1 là một trong 04 cụm Nhà máy thuộc Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ được đưa vào vận hành thương mại từ ngày 22/04/2002, Sản lượng tích lũy tính đến hết tháng 02/2019 của NMĐ Phú Mỹ 1 đạt khoảng 124 tỷ kWh. Nhà máy sử dụng công nghệ Tuabin khí chu trình hỗn hợp, công suất thiết kế là 1.090 MW với cấu hình vận hành 3-3-1, gồm 03 Tuabin khí M701F, công suất mỗi tổ máy là 240 MW, 03 lò thu hồi nhiệt và 01 tổ máy tuabin hơi TC2F - 40.5 với công suất 390 MW.

Trong năm 2018, ngoài kế hoạch Sản lượng điện được giao là 16,851 tỷ kWh, Công ty phải thực hiện 07 công trình sửa chữa lớn, trong đó, công trình đại tu tổ máy GT12 Phú Mỹ 1 vào những tháng cuối năm 2018 và thời gian hoàn thành vào những ngày giáp Tết Nguyên đán mừng xuân Kỷ Hợi.

Để hoàn thành công trình đại tu tổ máy GT12 Phú Mỹ 1 đảm bảo chất lượng và vượt tiến độ, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã phối hợp với Công ty Dịch vụ Sửa chữa các Nhà máy điện EVNGENCO3 (EPS) tổ chức làm việc 02 ca liên tục. Trong đó có thực hiện áp dụng thành công nhiều cải tiến nâng cao công suất và hiệu suất tổ máy như:

  • Thay thế các chi tiết đường khí nóng để chuyển đổi chu kỳ sửa chữa từ CTCTCM sang CCTCCM.
  • Lắp đường ống xả tại lược gió làm mát Turbine.
  • Lắp lược trên đường gió thổi sạch (Purge air) cho đường ống nhiên liệu Gas và dầu để nâng cao độ tin cậy khi chuyển đổi nhiên liệu.

Đặc biệt, đã cùng nhà thầu MHPS thay thế thành công hệ thống điều khiển DCS Diasys UP/V sang Diasys Netmation cho Lò 12.

Các CBCNV Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ và Công ty EPS nỗ lực làm việc đảm bảo đại tu tổ máy GT12

Các CBCNV Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ và Công ty EPS nỗ lực làm việc đảm bảo đại tu tổ máy GT12

Sau gần 02 tháng làm việc liên tục, lần lượt các thiết bị đã được đưa vào vận hành thử nghiệm và nghiệm thu đạt các yêu cầu kỹ thuật đề ra. Kết quả sau 6 ngày thử nghiệm nóng, tổ máy GT12 đã chính thức bàn giao lại cho Trung tâm Điều độ HTĐ quốc gia vận hành và khai thác vào lúc 23h50 ngày 27/01/2019, sớm hơn tiến độ được duyệt 04 ngày, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của Công ty và giữ vững an ninh năng lượng của Hệ thống điện trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Để có được kết quả như trên, ngoài tinh thần hăng say lao động và nỗ lực làm việc của từng CBCNV trong Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ và Công ty EPS, còn phải kể đến sự quan tâm sâu sắc và chỉ đạo kịp thời của Ban Lãnh đạo Công ty trong quá trình công tác nhằm đảm bảo công trình đại tu đảm bảo chất lượng và vượt tiến độ đề ra, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của Công ty.

Thủy Duyên