PC Lào Cai: Lần đầu tiên đấu nối lưới 22 kV không phải cắt điện

Đây là lần đầu tiên Công ty Điện lực Lào Cai áp dụng công nghệ đấu nối lưới điện trung thế không phải cắt điện.

Công ty Điện lực Lào Cai (PC Lào Cai) vừa tổ chức thi công đấu nối lưới điện trung thế (22 kV) về trạm biến áp Nguyễn Tri Phương (phường Phố Mới, thành phố Lào Cai).

Trước đây, để đấu nối lưới điện trung thế về trạm biến áp, bắt buộc phải cắt điện toàn bộ trên lưới, thời gian mất điện phục vụ thi công khoảng 5 giờ, làm ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt. Tuy nhiên, việc sử dụng công nghệ đấu nối lưới điện trung thế không phải cắt điện (hotline) đối với trạm biến áp Nguyễn Tri Phương sẽ không làm hưởng đến sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của khách hàng trên địa bàn phường Lào Cai, Phố Mới và xã Vạn Hòa.

Đây là lần đầu tiên PC Lào Cai áp dụng công nghệ mới (hotline), dùng xe chuyên dụng có ghế đẳng áp và tấm giảm thế cách điện, nhờ đó tạo ra môi trường đẳng thế, bảo đảm an toàn cho công nhân thực hiện các thao tác đấu nối lưới điện trung thế với trạm biến áp mà không phải cắt điện lưới.

Từ ngày 12/12/2018, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã chính thức triển khai công tác thi công, sửa chữa điện Hotline trên đường dây đang mang cấp điện áp 22kV. Đây là công nghệ mới tiên tiến đang được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Với công nghệ này, thời gian mất điện của khách hàng sử dụng điện sẽ được giảm tối đa do việc sửa chữa hoặc thay thế thiết bị điện trên đường dây 22kV được thực hiện mà không cần cắt điện.

T.Xuân