PVN: Tập trung các giải pháp tối ưu chi phí nhằm cải thiện dòng tiền

Lãnh đạo PVN đã có buổi họp trực tuyến nhằm đánh giá, cập nhật tình hình triển khai gói giải pháp ứng phó với tác động kép, trong đó tập trung đánh giá, làm rõ về các giải pháp cải thiện về dòng tiền tại các đơn vị.

Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) Lê Mạnh Hùng đã chủ trì họp trực tuyến với 3 đơn vị PVEP, BSR và PVNDB để đánh giá định kỳ công tác triển khai gói giải pháp tổng thể nhằm ứng phó với tác động kép từ giá dầu sụt giảm và dịch bệnh Covid-19.

 Theo báo cáo của PVEP, BSR và PVNDB về tình hình ứng phó dịch bệnh Covid-19, với các giải pháp đồng bộ, cụ thể, kịp thời, hầu hết các đơn vị vẫn duy trì môi trường hoạt động, làm việc an toàn, hiệu quả, không có sự cố xảy ra làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh.

lãnh đạo PVN họp trực tuyến
Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng đánh giá cao công tác thực hiện tiết giảm, tối ưu chi phí tại các đơn vị đã bước đầu đạt được kết quả khả quan

Đối với các đơn vị thuộc lĩnh vực thăm dò và khai thác (E&P) như PVEP, Vietsovpetro đã triển khai rà soát cụ thể từng dự án với mục tiêu tối ưu chi phí hoạt động, thực hiện giãn tiến độ đầu tư một số dự án sang năm 2021, thực hiện cắt giảm, tiết kiệm một số chi phí chưa cần thiết. Cùng với đó, sau khi tiết giảm, tối ưu các chi phí, PVEP và Vietsovpetro đã có các kịch bản cụ thể về dòng tiền năm 2020 với từng mức giá dầu từ 20 - 60 USD/thùng.

Các đơn vị E&P tiếp tục triển khai kế hoạch những tháng tiếp theo tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng như duy trì và tối ưu sản lượng khai thác 2020, bảo đảm dòng tiền dự án cũng như dòng tiền PVN/PVEP và tối ưu hiệu quả dự án. Tiếp tục rà soát các công việc, chi phí tiết giảm cũng như tính khả thi của việc giảm/giãn công việc, chi phí này trên nguyên tắc đảm bảo hoạt động sản xuất an toàn, ảnh hưởng tối thiểu đến sản lượng năm 2020.

Bên cạnh đó sẽ có những đánh giá của việc giảm/giãn chi phí, công việc tới kế hoạch gia tăng trữ lượng và sản lượng năm 2021 và các năm tiếp theo. Cùng với đó, các Ban chuyên môn Tập đoàn phối hợp cùng với các đơn vị tiếp tục bám sát các Bộ/ngành để kịp thời giải quyết các kiến nghị của Tập đoàn nói chung và đơn vị nói riêng.

khai thác dầu khí
Các đơn vị thuộc lĩnh vực thăm dò và khai thác (E&P) như PVEP, Vietsovpetro đã triển khai rà soát cụ thể từng dự án với mục tiêu tối ưu chi phí hoạt động

Đối với lĩnh vực chế biến dầu khí và phân phối sản phẩm, hiện tại, BSR và PVN đã triển khai các giải pháp cụ thể như đưa công suất của hai nhà máy lọc dầu về mức tối ưu, vừa đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, vừa sản xuất sản lượng vừa đủ cho nhu cầu hiện tại.

BSR đã có tính toán thay đổi thời gian bảo dưỡng sửa chữa tổng thể lần 4 của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Tiếp tục tiết giảm chi phí với mục tiêu cắt giảm tổng chi phí là 15% theo tinh thần chỉ đạo chung của Tập đoàn.

Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng đánh giá cao công tác thực hiện tiết giảm, tối ưu chi phí tại các đơn vị đã bước đầu đạt được kết quả khả quan. Đồng thời, Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng lưu ý trong thời gian tới vẫn còn tiếp tục khó khăn hơn nữa và nhiều biến động hơn nữa đòi hỏi Tập đoàn, các đơn vị cần chủ động cập nhật thông tin, tình hình triển khai cụ thể tại từng đơn vị hằng ngày.

Cùng với đó, Tổng giám đốc cũng yêu cầu các đơn vị chủ động xây dựng các giải pháp ứng phó, cập nhật theo biến động, nghiên cứu thời cơ, tìm kiếm cơ hội cắt giảm, tiết giảm chi phí nhằm cải thiện dòng tiền, đảm bảo cho hoạt động của đơn vị trong thời gian tới. Lãnh đạo Tập đoàn cũng cam kết hỗ trợ các đơn vị tháo gỡ các khó khăn, giải quyết các kiến nghị để cùng chung tay vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Nguyên Hà