Thương chiến Mỹ - Trung: Một góc nhìn khác

Đến thời điểm này, Việt Nam đã có thể “đong đếm” được một số tác động từ cuộc thương chiến Mỹ - Trung. Một góc nhìn khác dưới đây đưa ra các kiến nghị để hoạch định một chiến lược tổng thể, lâu dài, giúp Việt Nam tận dụng cơ hội và đối phó thách thức từ cuộc chiến này.
mỹ trung

 

Duy Kiên