TKV có 2 công trình được vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2020

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam vừa tổ chức lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam có 2 công trình được vinh danh tại buổi lễ.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam vừa tổ chức lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam có 2 công trình được vinh danh tại buổi lễ.

Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020 công bố 75 công trình, giải pháp sáng tạo xuất sắc, tiêu biểu, có ý nghĩa quan trọng đối với nền khoa học, công nghệ nước nhà, được ứng dụng hiệu quả trong các lĩnh vực: nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân; phát triển kết cấu hạ tầng; năng lượng tái tạo; thích ứng với biến đổi khí hậu; quốc phòng, an ninh…

Các công trình này được lựa chọn từ 157 công trình, giải pháp khoa học do các bộ, ngành, tổ chức, các tỉnh, thành phố giới thiệu. Đặc biệt, 75 công trình, giải pháp sáng tạo năm 2020 được công bố nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam có 2 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học công nghệ được vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020 gồm:

1. Công trình “Nghiên cứu giải pháp thu hồi than trong sơ đồ công nghệ khai thác lò chợ xiên chéo, chống giữ bằng giàn chống mềm ZRY tại Vàng Danh” của nhóm tác giả Vương Minh Thu, Nguyễn Văn Đụng, Ngô Văn Cừ, Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Văn Hiền - Công ty CP than Vàng Danh - Vinacomin.

2. Công trình “Cải tiến nâng cao hiệu quả loại nước công đoạn cô đặc và hiệu chỉnh dung dịch thuộc công nghệ sản xuất alumin tại Nhà máy alumin Tân Rai - Công ty nhôm Lâm Đồng - TKV” của nhóm tác giả: Nguyễn Quang Thuyết, Trần Vũ Trường, Nguyễn Văn Phòng, Nguyễn Hoài Sơn.

 

PV