Tổng giám đốc EVNNPT đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021 của Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung

Vừa qua, tại Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB), ông Phạm Lê Phú - Tổng Giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã chủ trì cuộc họp nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng (ĐTXD) 3 tháng đầu năm 2021 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch ĐTXD 9 tháng cuối năm 2021 của CPMB.
Tổng Giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với CPMB

Tổng Giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với CPMB

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Tuyển - Giám đốc CPMB đã báo cáo chi tiết về triển khai thực hiện kế hoạch ĐTXD năm 2021 của CBMB, tình hình thực hiện 3 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện khối lượng 9 tháng cuối năm, trong đó tập trung vào phân tích khối lượng thực hiện, đề xuất các giải pháp, phân chia thành nhiều giai đoạn theo tháng, quý để tổ chức bám sát kiểm soát tình hình thực hiện, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2021 của CPMB được Tổng công ty giao.

Các chỉ tiêu chính được giao gồm: Thực hiện vốn đầu tư 4.629,72 tỷ đồng; đóng điện 24 dự án; khởi công 13 dự án; trình và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD 28 dự án; trình và phê duyệt thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán 16 dự án; thực hiện công tác quyết toán trình 4 dự án, phê duyệt 9 dự án.

Bên cạnh tình hình thực hiện các mục tiêu đầu tư xây dựng năm 2021, ông Nguyễn Đức Tuyển cũng cho biết CPMB sẽ tập trung để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ nâng cao hiệu quả trong nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tập trung vào các công tác nâng cao hiệu quả tài chính, tăng hiệu quả sử dụng nguồn vốn; đặc biệt chú trọng công tác an toàn. Tiếp tục tập trung thực hiện tiết kiệm chống lãng phí trong ĐTXD.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, tập trung vào các công tác cải cách thể chế, cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả sử dụng lao động; đảm bảo công tác môi trường của các công trình điện; nâng cao hiệu quả công tác truyền thông; thực hiện các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường

Thực hiện các nhiệm vụ thực hiện chủ đề năm 2021 “Chuyển đổi số trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia”. Triển khai toàn diện nhằm thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-HĐTV ngày 31/12/2020 của HĐTV và Chỉ thị số 11/CT-EVNNPT ngày 05/01/2021 của Tổng Giám đốc EVNNPT về các công việc và nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai, thực hiện trong năm 2021.

Nguyễn Đức Tuyển - Giám đốc CPMB báo cáo triển khai thực hiện kế hoạch ĐTXD năm 2021 của CPMB

Ông Nguyễn Đức Tuyển - Giám đốc CPMB báo cáo triển khai thực hiện kế hoạch ĐTXD năm 2021 của CPMB 

Sau khi nghe báo cáo của đồng chí Nguyễn Đức Tuyển, các ý kiến của lãnh đạo các Ban EVNNPT, rà soát kiểm điểm từng hạng mục và các vướng mắc của từng dự án, Tổng Giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú đánh giá khối lượng công việc còn lại của CPMB còn tương đối nhiều, một số công việc do các yếu tố khách quan dẫn đến chưa đạt trong quý I cần rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục.

Để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 được EVNNPT giao, Tổng Giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú yêu cầu lãnh đạo CPMB cần tập trung thực hiện các nội dung sau:

(i) Phối hợp các bên liên quan, thường xuyên báo cáo EVNNPT để giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện; rà soát kỹ từng dự án để tìm nguyên nhân không đảm bảo tiến độ khởi công, đóng điện theo kế hoạch và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn;

(ii) Chủ động làm việc, kiến nghị với các Ban EVNNPT, EVN và các cấp có thẩm quyền để đẩy nhanh tiến độ trình phê duyệt dự án để thực hiện khởi công các dự án theo kế hoạch;

(iii) Phối hợp thực hiện tốt với NPTS liên quan đến các dự án, các gói thầu tự thực hiện để không ảnh hưởng đến tiến độ chung và trình tự thủ tục; (

iv) Đẩy nhanh tiến độ các dự án khác để thay thế cho các dự án không thể khởi công, đóng điện theo kế hoạch;

(v) Tiếp tục thực hiện các giải pháp để rút ngắn thời gian và nâng cao chất lượng các khâu: Chuẩn bị đầu tư, lập và trình duyệt dự toán, đấu thầu, bồi thường giải phóng mặt bằng...;

(vi) Đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây lắp, cung cấp vật tư thiết bị, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hợp đồng của các nhà thầu liên quan; 

(vii) Tăng cường phối hợp trong công tác điều hành dự án tại đơn vị từ khâu quản lý, đền bù, giám sát để đáp ứng tốt nhất công tác quản lý tiến độ và chất lượng dự án; 

(viii) Tập trung xây dựng tổng tiến độ, tiến độ thi công chi tiết một cách hợp lý, khoa học để có sự theo dõi, điều hành sát sao, chặt chẽ nhất cho tất cả các dự án;

(ix) Yêu cầu các Phó Giám đốc CPMB phụ trách lĩnh vực, dự án phải tập trung giải quyết vướng mắc của từng dự án để đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành khởi công, đóng điện theo đúng kế hoạch đặt ra.

Bên cạnh đó, ông Phạm Lê Phú chỉ đạo các Ban EVNNPT khẩn trương giải quyết những vướng mắc trong công tác quản lý đầu tư xây dựng của CPMB, xem xét phê duyệt kịp thời hồ sơ thầu, hồ sơ kỹ thuật, điều chuyển máy biến áp, vật tư thiết bị và các vướng mắc trong công tác phối hợp triển khai các đơn vị trực thuộc EVNNPT để đạt được kết quả tốt nhất, đồng thời đảm bảo tiến độ giao. Các vướng mắc kiến nghị của CPMB Tổng Giám đốc EVNNPT giao cho các Ban chức năng tham mưu giải quyết.

Đối với Đường dây 500 kV mạch 3, đồng chí Phạm Lê Phú đề nghị CPMB tiếp tục thực hiện các nội dung chỉ đạo của EVNNPT về việc đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng và hoàn thành đóng điện dự án Đường dây 500kV mạch 3 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 393/CĐ-TTg ngày 29/3/2021, đặc biệt là các vị trí móng trụ còn vướng mắc tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Nam.

Đôn đốc các đơn vị tham gia dự án ưu tiên và tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung về bồi thường giải phóng mặt bằng, tiến độ thực hiện, công tác quản lý chất lượng và nghiệm thu công trình theo chỉ đạo của EVN.

Các Công ty Truyền tải điện 1, 2, 3 rà soát tình hình thực hiện việc chuẩn bị sản xuất, các quy trình và tài liệu liên quan, đảm bảo sẵn sàng các điều kiện quản lý vận hành. Các đơn vị Tư vấn giám sát dự án thực hiện nhiệm vụ công tác Tư vấn giám sát theo quy định hiện hành; bố trí đủ lực lượng để giám sát thi công, đảm bảo tiến độ của dự án.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú, các ý kiến góp ý của các Phó Tổng Giám đốc EVNNPT và lãnh đạo các Ban EVNNPT, ông Nguyễn Đức Tuyển thay mặt CBCNV CPMB cam kết Lãnh đạo CPMB sẽ cùng toàn thể CBCNV đoàn kết thống nhất, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tập trung toàn lực, toàn tâm và toàn ý quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch 2021 được EVNNPT giao.

CPMB