Trao tặng Kỷ niệm chương cho 40 đơn vị tiêu biểu có nhiều đóng góp trong "Tự hào hàng Việt Nam" năm 2020

Trong khuôn khổ Lễ khởi động Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam năm 2020, Ban tổ chức đã trao kỷ niệm chương cho các đơn vị có nhiều đóng góp cho Chương trình.

Tối ngày 25/7/2020, tại Quảng trường Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức Lễ khởi động Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam với tên “Tự hào hàng Việt Nam” năm 2020.

Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam thường niên trên quy mô toàn quốc với tên gọi  “Tự hào hàng Việt Nam” là một trong các dự án, nhiệm vụ thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 - 2020; và là 1 trong 4 hoạt động trọng tâm, trọng điểm thuộc các chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa, mở rộng thị trường trong nước, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh diễn ra từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 của ngành Công Thương.

Lễ khởi động Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam năm 2020
Lễ khởi động Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam năm 2020

Theo Ban tổ chức, Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam năm 2020 đã nhận được nhiều sự hưởng ứng của các đơn vị trong và ngoài ngành Công Thương. Mỗi đơn vị từ chức năng, góc độ của mình đã đóng góp công sức lớn, hướng tới sự thành công của chương trình.

Trong khuôn khổ Lễ khởi động Chương trình, Ban tổ chức Chương trình đã trao kỷ niệm chương cho 40 đơn vị tiêu biểu có nhiều đóng góp cho Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam năm 2020.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài (trái) và Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài (trái) và Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài (trái) và Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Tạp chí Công Thương, Bộ Công Thương

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài (trái) và Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Tạp chí Công Thương, Bộ Công Thương
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài (trái) và Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Tạp chí Công Thương, Bộ Công Thương

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài (trái) và Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Sở Công Thương TP. Hà Nội

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài (trái) và Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Sở Công Thương TP. Hà Nội
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài (trái) và Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Sở Công Thương TP. Hà Nội

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài (trái) và Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Sở Công Thương Gia Lai

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài (trái) và Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Sở Công Thương Gia Lai
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài (trái) và Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Sở Công Thương Gia Lai
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài (trái) và Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Sở Công Thương Hải Phòng
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài (trái) và Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Sở Công Thương Hải Phòng

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài (trái) và Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Sở Công Thương Lạng Sơn

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài (trái) và Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Sở Công Thương Lạng Sơn
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài (trái) và Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Sở Công Thương Lạng Sơn

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài (trái) và Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Sở Công Thương Sóc Trăng

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài (trái) và Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Sở Công Thương Sóc Trăng
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài (trái) và Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Sở Công Thương Sóc Trăng

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài (trái) và Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Sở Công Thương Bắc Kạn

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài (trái) và Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Sở Công Thương Bắc Kạn
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài (trái) và Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Sở Công Thương Bắc Kạn
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài (trái) và Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Sở Công Thương Đồng Nai
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài (trái) và Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Sở Công Thương Đồng Nai

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài (trái) và Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Sở Công Thương Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài (trái) và Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Sở Công Thương Đồng Nai
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài (trái) và Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Sở Công Thương Đồng Nai

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài (trái) và Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài (trái) và Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài (trái) và Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài (trái) và Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài (trái) và Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài (trái) và Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài (trái) và Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài (trái) và Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài (trái) và Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Liên hiệp Hợp tác xã Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op)

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài (trái) và Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Liên hiệp Hợp tác xã Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op)
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài (trái) và Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Liên hiệp Hợp tác xã Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op)
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài (trái) và Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài (trái) và Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (trái) và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Sở Công Thương Lâm Đồng

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (trái) và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Sở Công Thương Lâm Đồng
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (trái) và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Sở Công Thương Lâm Đồng
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (trái) và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (trái) và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (trái) và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Công ty Cơ điện Thủ Đức
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (trái) và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Công ty Cơ điện Thủ Đức
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (trái) và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Tổng Công ty May 10 - CTCP
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (trái) và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Tổng Công ty May 10 - CTCP

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (trái) và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Tổng Công ty May Việt Tiến - CTCP

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (trái) và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Tổng Công ty May Việt Tiến - CTCP
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (trái) và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Tổng Công ty May Việt Tiến - CTCP

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (trái) và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Công ty CP Phân bón Bình Điền

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (trái) và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Công ty CP Phân bón Bình Điền
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (trái) và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Công ty CP Phân bón Bình Điền

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (trái) và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Tổng Công ty Giấy Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (trái) và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Tổng Công ty Giấy Việt Nam
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (trái) và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Tổng Công ty Giấy Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (trái) và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Bánh pía Tân Huê Viên

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (trái) và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Bánh pía Tân Huê Viên
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (trái) và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Bánh pía Tân Huê Viên
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (trái) và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Công ty CP Đại Việt Hương
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (trái) và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Công ty CP Đại Việt Hương
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (trái) và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (trái) và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (trái) và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (trái) và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (trái) và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (trái) và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (trái) và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (trái) và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (trái) và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Công ty CP Bột giặt Lix

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (trái) và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Công ty CP Bột giặt Lix
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (trái) và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Công ty CP Bột giặt Lix

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (trái) và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Công ty CP Thực phẩm Đức Việt

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (trái) và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Công ty CP Thực phẩm Đức Việt
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (trái) và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Công ty CP Thực phẩm Đức Việt

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (trái) và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Công ty CP Xà phòng Hà Nội

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (trái) và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Công ty CP Xà phòng Hà Nội
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (trái) và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Công ty CP Xà phòng Hà Nội
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (trái) và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Công ty Dệt kim Đông Xuân
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (trái) và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Công ty Dệt kim Đông Xuân

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (trái) và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Công ty TNHH Miwon Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (trái) và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Công ty TNHH Miwon Việt Nam
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (trái) và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Công ty TNHH Miwon Việt Nam
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (trái) và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Tổng Công ty CP Phong Phú
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (trái) và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Tổng Công ty CP Phong Phú

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (trái) và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Công ty Bánh kẹo Hải hà Kotobuki

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (trái) và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Công ty Bánh kẹo Hải hà Kotobuki
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (trái) và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo (phải) trao kỷ niệm chương cho đại diện Công ty Bánh kẹo Hải hà Kotobuki

Trao kỷ niệm chương cho các đơn vị tiêu biểu có nhiều đóng góp cho Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam năm 2020

Trao kỷ niệm chương cho các đơn vị tiêu biểu có nhiều đóng góp cho Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam năm 2020

Chuỗi sự kiện nổi bật của Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam năm 2020:

Chương trình được tổ chức trên quy mô toàn quốc từ 1/7 đến 31/12/2020

 • Lễ khởi động Chương trình: Từ 25 đến 26/7/2020 với Chương trình nghệ thuật đặc sắc.
 • Hoạt động trải nghiệm, kích cầu tiêu dùng hàng Việt Nam.
 • Các hoạt động trò chơi Nhận diện hàng Việt Nam, tìm hiểu về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
 • Tìm hiểu chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa.
 • Trưng bày sản phẩm, hàng hóa Việt Nam tại không gian Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ.
 • Tọa đàm “Sức sống mãnh liệt của hàng Việt Nam”: Ngày 1/8 được phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam có sự góp mặt của các nhà quản lý , doanh nghiệp và học giả.
 • Hoạt động hoạt náo, kích cầu tiêu dùng hàng Việt Nam tại siêu thị của Sài gòn Co.op : Ngày 2/8.
 • Hội nghị Toàn quốc tổng kết chương trình phát triển miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo giai đoạn 2015-2020: Ngày 11/8.
 • Hội nghị Tổng kết Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của ngành Công Thương giai đoạn 2014 – 2020: Ngày 12/8.
 • Trong đó trưng bày giới thiệu hình ảnh về các thành tích của ngành Công Thương và chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Đề án của các địa phương, doanh nghiệp.
 • Hệ thống siêu thị, cửa hàng của các doanh nghiệp trong và ngoài ngành Công Thương trên toàn quốc thực hiện “Tuần lễ hàng Việt Nam” với các ưu đãi, khuyến mãi và giảm giá cho các sản phẩm hàng Việt Nam; ưu tiên trưng bày các sản phẩm hàng Việt Nam tại các vị trí trang trọng, hấp dẫn người tiêu dùng.
 • Sở Công Thương các tỉnh/thành và các đơn vị có liên quan tuyên truyền về các hoạt động kết nối cung cầu/ giới thiệu hàng hóa của các doanh nghiệp, sản xuất hàng Việt Nam tại các tỉnh/thành phố.
 • Các hoạt động liên quan: Nhiều hoạt động kết nối cung cầu, giảm giá diễn ra trên toàn quốc. Treo cờ phướn tại các tỉnh, thành phố trên cả nước trong suốt thời gian diễn ra Chương trình. Các nhà mạng lớn VinaPhone, MobiFone, Viettel nhắn tin đến hàng triệu thuê bao cả nước tải nhạc chờ bài hát “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
 • Hình thức truyền thông: Các hoạt động nổi bật của Chương trình được phát sóng trên VTV; các báo đài Trung ương, địa phương và các truyền thông khác; Livestream trên Fanpage “Tự hào hàng Việt”, các trang Fanpage đang nổi trên mạng xã hội hiện nay, các trang, nhóm của các Trường Đại học, Cao đẳng, tiếp cận tới hàng triệu người tiêu dùng trên cả nước.
Thy Thảo