Vì sao Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai tự ý ghi thêm thành phần SiO2 vào bao bì?

Việc Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai tự ý ghi thêm thành phần SiO2: 25% vào bao bì sản phẩm là vi phạm Điều 48 về ghi nhãn phân bón trong Nghị định 84/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý phân bón ban hành ngày 14/11/2019.

Lập lờ đánh lận

Danh sách phân bón công nhận lưu hành tại Việt Nam của Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai ban hành kèm theo quyết định số 0377/QĐ-BVTV-PB ngày 6/4/2018 của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, mã số phân bón số hiệu 04070 của Lân nung chảy Lào Cai chỉ có 4 thành phần là Lân hữu hiệu, Canxi, Magie và Cadimi.

Nhưng trên thực tế, bao bì sản phẩm (như hình ảnh dưới đây) phân bón có mã số 04070 đang lưu thông trên thị trường bị một số đại lý vật tư nông nghiệp phía Bắc phản ánh có dấu hiệu nhái bao bì, logo của Lân nung chảy Văn Điển, Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai lại ghi thêm thành phần là silic (SiO2): 25%.

Bao bì sản phẩm phân bón mã số 04070 của Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai ghi thêm thành phần SiO2
Bao bì sản phẩm phân bón mã số 04070 của Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai ghi thêm thành phần SiO2

“Nỗ lực” sao chép

Vì sao Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai lại ghi thêm thành phần là silic? Đó là vì Lân nung chảy Văn Điển có ghi thành phần SiO2. Để “lập lờ đánh lận con đen” nên Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai cố tình ghi thêm thành phần này vào.

Như ở bài trước chúng tôi đã viết: “Quan sát bằng mắt thường chúng ta cũng nhận ra cách trình bày, sắp xếp nội dung thông tin của Lân nung chảy Lào Cai tương tự như Lân nung chảy Văn Điển. Cụ thể, trên cùng bao bì của Lân nung chảy Lào Cai là dòng chữ màu đỏ ghi: Phân lân Canxi Magiê, phía dưới là dòng chữ màu xanh Phân lân Nung chảy Lào Cai 15%, dưới nữa là TCVN, tiếp đến là số Quyết định công nhận lưu hành phân bón theo đúng thứ tự sắp xếp, màu sắc chữ như sắp xếp của Lân nung chảy Văn Điển.

Hơn thế nữa, màu sắc chữ, kích cỡ chữ, và phông chữ trên bao bì của Lân nung chảy Lào Cai tương tự như Lân nung chảy Văn Điển.

Chi tiết giống nhất, dễ gây nhầm lẫn nhất chính là logo Phân lân Nung chảy Lào Cai ở giữa bao phân bón với hình ảnh nhà máy có ống khói, được bao quanh bởi vòng tròn tên công ty xen kẽ 2 ngôi sao trùng hợp như logo nhận diện thương hiệu hàng chục năm qua của Lân nung chảy Văn Điển”.

Chính vì “nỗ lực” làm giống lô gô, bao bì của Lân Văn Điển ở mức cao nhất có thể nên Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai cố tình ghi thêm thành phần này vào.

Không chỉ mắc lỗi cố tình gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, mà theo Phòng Thanh tra - Pháp chế, Cục Bảo vệ thực vật, việc Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai tự ý ghi thêm thành phần SiO2: 25% vào bao bì sản phẩm là vi phạm Điều 48 về ghi nhãn phân bón trong Nghị định 84/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý phân bón ban hành ngày 14/11/2019.

Điều 48, Nhị định 84 quy định chi tiết, phân bón khi lưu thông trên thị trường phải được ghi nhãn theo quy định quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa và bao gồm các nội dung sau đây: Loại phân bón, mã số phân bón, đối với phân bón lá phải ghi rõ cụm tự “phân bón lá”. Đặc biệt, nội dung ghi trên nhãn phải đúng với nội dung trong Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam.

Đối với lỗi này, theo quy định tại điều 30, điều 31 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa hành về ghi nhãn không đúng theo quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam, Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai có thể bị phạt cao ở mức cao nhất lên tới hàng chục triệu đồng.

Trần Bản