Xuất khẩu thủy sản 3 tháng đầu năm tăng chậm

Tháng 3/2019, xuất khẩu thủy sản sang hầu hết các thị trường giảm so với cùng kỳ năm trước, trừ xuất khẩu sang các thị trường tham gia CPTPP tăng.

Xuất khẩu thủy sản 4 tháng đầu năm tăng chậm

Trong 10 ngày đầu tháng 4/2019, giá cá tra nguyên liệu tại An Giang tăng. Sau khi tăng 500-1.000 đ/kg tùy kích cỡ và chủng loại trong tuần kết thúc ngày 4/4/2019, tuần kết thúc ngày 11/4/2019, giá cá tra tiếp tục tăng 500 đ/kg, nhưng vẫn giảm 3.500-4.500 đ/kg so với cùng kỳ năm 2018.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 3/2019 xuất khẩu thủy sản đạt 683,6 triệu USD, tăng 83,4% so với tháng 2/2019, nhưng giảm 1,9% so với tháng 3/2018. Tính chung 3 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu thủy sản đạt 1,79 tỷ USD, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Tháng 3/2019, xuất khẩu thủy sản sang hầu hết các thị trường giảm so với cùng kỳ năm trước, trừ xuất khẩu sang các thị trường tham gia CPTPP tăng.

Tháng 3/2019, xuất khẩu thủy sản sang thị trường các nước tham gia CPTPP đạt 196,4 triệu USD, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 3 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu thủy sản sang thị trường các nước tham gia CPTPP đạt 502 triệu USD, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu sang Nhật Bản, Ca-na-đa, Mê-xi-cô, Ma-lai-xi-a tăng trưởng khả quan, trong khi xuất khẩu sang Úc chỉ tăng nhẹ.

Xuất khẩu thủy sản sang Nhật Bản tăng mạnh bởi theo các cam kết của Nhật Bản tại CPTPP, đa số mặt hàng thủy sản có thế mạnh của Việt Nam được hưởng thuế suất 0% ngay sau khi hiệp định có hiệu lực như: Cá ngừ vây vàng, cá ngừ sọc dưa, cá kiếm, một số loài cá tuyết, surimi, tôm, cua ghẹ...., bao gồm toàn bộ các dòng thủy sản không cam kết xóa bỏ thuế ngay theo Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Nhật Bản.

Xuất khẩu thủy sản sang Hoa Kỳ tháng 3/2019 giảm 2,4% so với tháng 3/2018, đạt 104,9 triệu USD. Tính chung 3 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu thủy sản sang Hoa Kỳ đạt 283 triệu USD, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong khi đó, xuất khẩu thủy sản sang EU tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2019 giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Tháng 3/2019, xuất khẩu thủy sản sang EU đạt 108,5 triệu USD, giảm 11,7% so với tháng 3/2018. Tính chung 3 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu thủy sản sang EU đạt 268,2 triệu USD, giảm 11,2% so với cùng kỳ năm 2018

Nhìn chung, xuất khẩu thủy sản trong năm 2019 mặc dù xuất hiệu những tín hiệu tích cực từ các thị trường, nhưng sẽ vẫn đối mặt với nhiều khó khăn như:

- Giá nhiều mặt hàng thủy sản giảm do cung vượt cầu;

- Các sản phẩm thủy sản của Việt Nam phải cạnh tranh gay gắt trên thị trường quốc tế;

- Các nước nhập khẩu ngày càng chú ý đến vấn đề an toàn thực phẩm và đưa ra nhiều rào cản phi thuế quan đối với các mặt hàng thủy sản...

Hoàng Hà