ASEAN xây dựng bộ tiêu chuẩn sản phẩm hữu cơ

Các tiêu chuẩn hữu cơ đồng nhất trong ASEAN sẽ cải thiện việc quản lý chuỗi cung ứng và giảm chi phí sản xuất của các nước trong khu vực.

Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan cho biết, Liên đoàn hữu cơ ASEAN đại diện 06 quốc gia thành viên gồm In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Việt Nam và Thái Lan đang xúc tiến xây dựng bộ tiêu chuẩn sản phẩm hữu cơ. Liên đoàn đã giới thiệu bộ tiêu chuẩn tại Hội chợ Biofach Đông Nam Á 2019 và Hội chợ Thiên nhiên Đông Nam Á 2019 diễn ra từ ngày 11-14/7 tại tỉnh Nonthaburi, giáp với Bangkok.

Việc xây dựng bộ tiêu chuẩn sản phẩm hữu cơ trong ASEAN sẽ giúp các sản phẩm thức ăn đã qua chế biến, sản phẩm nông sản và chăn nuôi đạt chất lượng đồng nhất. Bộ tiêu chuẩn sản phẩm hữu cơ cũng góp phần quản lý chuỗi giá trị cung ứng và giúp giảm chi phí sản xuất cho các quốc gia thành viên trong khu vực.

Tổng diện tích gieo trồng các sản phẩm hữu cơ trong ASEAN hiện ở mức 480.000 ha hay xấp xỉ 1,9 - 2,4 ha/ nông dân. Thị trường sản phẩm hữu cơ trị giá khoảng 3 tỉ Bạt (100 triệu USD). Trong số này, 900 triệu Bạt (29,1 triệu USD) phục vụ tiêu dùng nội địa và 2,1 tỉ Bạt (67,9 triệu USD) dành cho xuất khẩu.

Thị trường nông nghiệp hữu cơ thế giới hiện nay có giá trị 104 tỷ USD, với tỷ lệ tăng trưởng trung bình hàng năm là 20%. Mỹ là thị trường hữu cơ lớn nhất thế giới với giá trị 45,2 tỷ USD, tiếp theo là Đức với giá trị 10,04 tỷ USD.

Hoàng Hà