TKV đẩy mạnh cơ giới hóa đào lò, khai thác giai đoạn 2021-2025

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả áp dụng và định hướng phát triển công nghệ cơ giới hóa (CGH) đào lò, khai thác giai đoạn 2021-2025 tại các mỏ than hầm lò TKV.

hoi nghi tkv

Theo báo cáo tại Hội nghị, giai đoạn 2000 - 2019, công nghệ đào lò tại các mỏ than hầm lò thuộc Tập đoàn đã thi công được tổng số 4.866.842m lò, trong đó lò đá chiếm 25,3%, lò than chiếm 74,7%; về vật liệu chống, phần lớn các đường lò được chống bằng vì thép.

Từ kết quả tổng hợp các khu vực đường lò có điều kiện thuận lợi áp dụng và các sơ đồ công nghệ CGH đào lò đề xuất, giai đoạn 2020-2025, toàn TKV dự kiến có thể huy động 39 dây chuyền CGH đào lò, trong đó đào lò đá là 24 dây chuyền và lò than là 15 dây chuyền.

Đối với CGH trong khai thác, công tác triển khai áp dụng công nghệ CGH khai thác lò chợ tại các mỏ hầm lò của TKV đã có những bước tiến mạnh mẽ, sản lượng khai thác than bằng CGH đạt và duy trì 11 đến 13% tổng sản lượng than hầm lò. Theo kế hoạch, năm 2020, sản lượng khai thác than bằng CGH là 3,45 triệu tấn, chiếm 14,17% sản lượng than hầm lò.

Hiện nay, toàn Tập đoàn TKV có 10 dây chuyền đồng bộ CGH  khai thác đang hoạt động gồm 6 lò chợ CGH đồng bộ, khấu lớp trụ, hạ tầng thu hồi than nóc tại các đơn vị: Hà Lầm, Vàng Danh, Khe Chàm, Núi Béo và Mông Dương; 3 lò chợ CGH đồng bộ, khấu hết chiều dày vỉa tại: Than Khe Chàm, Dương Huy và Quang Hanh và 1 tổ hợp 2ANSH khai thác vỉa dày trung bình, dốc đứng tại Than Uông Bí.

Dự kiến 6 tháng cuối năm 2020, Tập đoàn TKV sẽ tiếp tục đưa vào hoạt động 1 dây chuyền CGH đồng bộ hạng nhẹ, lò chợ khấu hết chiều dày vỉa tại lò chợ I-11-5 vỉa 11 khu Khe Chàm I, mỏ Khe Chàm II/IV, Công ty than Hạ Long. Qua đó, nâng tổng số dây chuyền CGH đồng bộ đang hoạt động trong TKV lên 11 dây chuyền.

Tại hội nghị, ông Đặng Thanh Hải - Tổng giám đốc Tập đoàn TKV nhấn mạnh, đẩy mạnh áp dụng CGH đào lò, khai thác tại các mỏ than hầm lò TKV là đòi hỏi cấp bách nhằm nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc cho công nhân, nâng cao mức độ an toàn, giảm lao động làm việc trong hầm lò.

Để đáp ứng mục tiêu này, Tập đoàn TKV sẽ rà soát, cập nhật, đánh giá lại các hệ thống CGH đào lò, khai thác để có sự chỉ đạo, định hướng cụ thể cho các đơn vị thực hiện trong thời gian tới. Đối với CGH đào lò các đường lò tiết diện lớn, giao cho Công ty Xây lắp mỏ - TKV thực hiện, còn lại các Công ty thực hiện theo thực tế sản xuất. Về chỉ tiêu CGH đào lò ít nhất là 30%, các Ban chuyên môn tham mưu thuộc Tập đoàn sẽ có cơ chế chính sách thực hiện.

Hà Anh