Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex tiếp tục nhận Giấy chứng nhận ISO 9001:2008

Giấy chứng nhận về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 đã được BVC tái cấp chứng nhận và trao cho PLC vào sáng ngày 07/01/2015 tại Văn phòng Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP,

Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP (PLC) lần đầu được cấp Giấy chứng nhận về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9002:1994 đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và phân phối dầu mỡ nhờn, nhựa đường, hóa chất do Tổ chức chứng nhận chất lượng toàn cầu BVQI (nay là Bureau Veritas Certification - BVC) cấp ngày 02/10/1999. Cùng với quá trình phát triển, Tổng công ty PLC liên tục duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với các yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 của các phiên bản 2000 và 2008.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Tổng công ty PLC luôn xác định chất lượng sản phẩm được kiểm soát thông qua việc thiết lập hệ thống chất lượng được duy trì, cải tiến là yếu tố quyết định trong việc tạo dựng hình ảnh Dầu mỡ nhờn Petrolimex trên thị trường trong nước và nước ngoài. Vì thế, trong những năm qua, Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể cán bộ, người lao động của Tổng công ty PLC đã nỗ lực, cố gắng phấn đấu không ngừng để đạt được những thành tích cao nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như xây dựng uy tín, thương hiệu Dầu mỡ nhờn Petrolimex và các sản phẩm hóa dầu đối với các khách hàng trong nước và quốc tế.

Ông Mai Hữu Tuyên - Trưởng đại diện Văn phòng BVC tại Hà Nội đã trang trọng trao Giấy chứng nhận về Hệ thống quản lý chất lượng của Tổng công ty PLC phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2008 đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh DMN. Tham dự Lễ đón nhận có Ban TGĐ và Trưởng các phòng nghiệp vụ của Tổng công ty PLC.

Tại buổi Lễ, ông Nguyễn Văn Đức - Tổng giám đốc Tổng công ty PLC khẳng định sự cam kết trong việc tiếp tục duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty PLC. Bên cạnh đó, Tổng công ty PLC sẽ luôn thực hiện cải tiến thường xuyên để Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 và chủ động cập nhật tiêu chuẩn ISO 9001 theo phiên bản mới dự kiến sẽ áp dụng trong năm 2015 để duy trì Hệ thống quản lý chất lượng, vận hành một cách thiết thực, mang lại hiệu quả cho Tổng công ty và các khách hàng.


Họp Bế mạc đánh giá Hệ thống chất lượng tại Văn phòng PLC ngày 24/10/2014

Ông Mai Hữu Tuyên - Trưởng Văn phòng BVC tại Hà Nội trao Giấy chứng nhận ISO 9001:2008 cho PLC