VNSTEEL: Khả quan và không chủ quan

Năm 2017 các đơn vị trong Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) đã đạt được kết quả tương đối khả quan, cơ bản đạt các mục tiêu đề ra.

Thế mạnh của việc chủ động nguồn phôi

Năm 2017, sản xuất phôi thép đã đạt 2.325.050 tấn, đạt 97% kế hoạch và tăng 12% so cùng kỳ; tiêu thụ 746.950 tấn, đạt 108% kế hoạch và tăng 6% so cùng kỳ. Trong đó, khối công ty con sản xuất 945.480 tấn, đạt 105% kế hoạch và tăng 5% so cùng kỳ; tiêu thụ 149.460 tấn, đạt 131% kế hoạch và tăng 25% so cùng kỳ. Trong năm 2017, các đơn vị đã đẩy mạnh tối đa công suất luyện đáp ứng đủ nhu cầu cán thép và lượng dư tiêu thụ ngoài. Với các đơn vị chủ động được nguồn phôi thép như Thép Miền Nam, Vicasa, Thép Thủ Đức đã có hiệu quả kinh doanh rất tốt trong năm 2017; Khối công ty liên kết sản xuất 1.379.570 tấn, đạt 92% kế hoạch và tăng 17% so cùng kỳ; tiêu thụ ước 597.490 tấn, đạt 104% kế hoạch và tăng 2% so cùng kỳ. Đáng lưu ý là 2 đơn vị luyện thép là Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt - Trung (VTM) và Thép Đà Nẵng đều đã đẩy mạnh sản lượng vượt kế hoạch năm, tuy nhiên về hiệu quả sản xuất kinh doanh thì chỉ có Thép Đà Nẵng tận dụng được lợi thế về việc áp thuế tự vệ phôi thép để tăng hiệu quả kinh doanh cao.

Chủ tịch HĐQT VNSTEEL Nghiêm Xuân Đa phát biểu chỉ đạo trong hội nghị tổng kết 2017 

Sản xuất - tiêu thụ thép xây dựng năm 2017 hoàn thành kế hoạch đề ra. Sản xuất 3.164.200 tấn, đạt 100% kế hoạch và tăng 1% so cùng kỳ; tiêu thụ 3.146.900 tấn, đạt 100% kế hoạch và tương đương cùng kỳ. Thép cán nguội (CRC), tổng tiêu thụ cán nguội của Tổng công ty khá tốt trên 602.000 tấn, đạt 136% kế hoạch và tăng 20% so cùng kỳ. Trong đó, Thép Tấm lá Phú Mỹ tiêu thụ trên 338.600 tấn, đạt 116% kế hoạch, tuy nhiên gia tăng nhiều là hàng thép gia công còn lượng thép chính phẩm mới đạt 92% kế hoạch; Thép Tấm lá Thống Nhất tiêu thụ trên 263.400 tấn, đạt 176% kế hoạch và công ty cũng có hiệu quả cao.

Về tôn mạ, ống thép có thể dễ dàng nhận thấy các đơn vị sản xuất tôn mạ đã hoàn thành vượt mức kế hoạch năm với tổng tiêu thụ 302.500 tấn, đạt 111% kế hoạch và tương đương cùng kỳ. Riêng ống thép thì tình hình sản xuất kinh doanh rất khó khăn, sản lượng sụt giảm. Tiêu thụ cả năm gần 36.900 tấn, đạt 90% kế hoạch và giảm 13% so cùng kỳ.

Không chủ quan

Đối với VNSTEEL, quản lý đầu tư là một lĩnh vực khó khăn hơn cả. Năm 2017, Tổng công ty tập trung các dự án chuyển tiếp, trọng điểm và các dự án đầu tư chiều sâu, thực sự cần thiết phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị. Ước thực hiện giải ngân các dự án đầu tư trong toàn hệ thống Tổng công ty là 267,34 tỷ đồng đạt 8,4% so với kế hoạch, bằng 94,3% so với năm 2016, còn có nhiều đơn vị chưa đạt kế hoạch đề ra. Năm 2017, các dự án nhóm C triển khai đã cơ bản đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Toàn Tổng công ty có 55 dự án hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng đã phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh tốt cho các đơn vị, giảm các chỉ tiêu tiêu hao, góp phần gia tăng lợi nhuận cho các đơn vị trong hệ thống Tổng công ty.

Tuy nhiên, vẫn còn có những Dự án trọng điểm vẫn bị’’treo” bởi tính chất phức tạp, khó giải quyết của nó. Với Dự án giai đoạn 2 - Công ty Gang thép Thái Nguyên, ước giải ngân là 28,4 tỷ đồng, đạt 2% so với kế hoạch. Năm 2017 triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo và Bộ Công Thương. Hiện nay Chủ đầu tư đã xây dựng kế hoạch hành động triển khai thực hiện Đề án của Thủ tướng chính phủ tại Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 29/9/2017 và Quyết định số 4269/QĐ-BCĐDADNCT ngày 14/11/2017 của Ban chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương. Việc đàm phán và giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc tranh chấp với nhà thầu MCC hợp đồng EPC số 01 gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Tranh chấp với nhà thầu nước ngoài là một nội dung phức tạp nên TISCO đã ký hợp đồng với Công ty Tư vấn luật để được hỗ trợ về pháp lý và Tổng công ty cũng đã có văn bản gửi Bộ Tư pháp để xin ý kiến trong việc giải quyết vấn đề này.

Đối với Dự án mỏ sắt Quý Xa và Dự án nhà máy Gang thép Lào Cai của Công ty VTM hiện đã lập Kế hoạch hành động kèm theo bảng phân công nhiệm vụ; Đã hoàn thành đàm phán với đối tác liên doanh nước ngoài trong việc sửa đổi và ký kết chính thức Hợp đồng liên doanh, Điều lệ liên doanh và quy định đề cử chức danh Tổng giám đốc và ngày 28/12/2017 KISC đã ký Hợp đồng liên doanh, Điều lệ liên doanh của VTM. Hiện đang trình Hội đồng quản trị Tổng công ty xem xét, thông qua.

Liên quan đến lộ trình phát triển xa hơn của VNSTEEL chính là công tác tái cơ cấu, đổi mới doanh nghiệp và triển khai thực hiện điều chỉnh, bổ sung chiến lược phát triển của Tổng công ty. Năm 2017, Tổng công ty tiếp tục thực hiện rà soát, cập nhật Kế hoạch thực hiện Đề án tái cấu trúc Tổng công ty giai đoạn 2017-2020 và hoàn thiện dự thảo Phương án điều chỉnh Đề án tái cấu trúc Tổng công ty phù hợp với yêu cầu hiện tại. Bên cạnh đó, Tổng công ty đã hoàn thành báo cáo đánh giá tổng thể về tình hình thực hiện công tác tái cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn năm 2017 gửi Bộ Công Thương.

Dưới đây là hình ảnh của các cá nhân và đơn vị được khen thưởng trong năm 2017:

Ông Nghiêm Xuân Đa - Chủ tịch HĐQT VNSTEEL trao tặng Giấy khen của Tổng công ty cho ông Nguyễn Đình Phúc - Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam; ông Huỳnh Công Du, Tổng giám đốc, Công ty TNHH Gia công và Dịch vụ Thép Sài Gòn
5 đơn vị được Bộ Công Thương vinh danh là Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua 2017
Ông Nghiêm Xuân Đa, Chủ tịch HĐQT VNSTEEL trao tặng Giấy khen của Tổng công ty cho Công ty cổ phần Thép Thủ Đức; Công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương Việt Nam; Công ty cổ phần Kim khí thành phố Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Trung tâm Thương mại Quốc tế (IBC); Công ty cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất; Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung; Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Đình Phúc, Tổng Giám đốc VNSTEEL thừa Ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương lên trao tặng Bằng khen của Bộ Công Thương cho Công ty cổ phần Kim khí thành phố Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Ống thép Việt Nam, Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng, Công ty TNHH Gia công và Dịch vụ thép Sài Gòn, Công ty TNHH Nippovina
Thủy Minh