Kêu gọi đề xuất đề tài, dự án KHCN theo Nghị định thư với Italy

Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Italy và Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam khởi động Chương trình hợp tác khoa học và công nghệ giai đoạn 2020-2022.

Hai Bên thông báo để các nhà khoa học hai nước gửi đề xuất các đề tài/dự án hợp tác nghiên cứu chung nhằm mục đích khuyến khích sự hợp tác về khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Italy. Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác này, các đề tài/dự án hợp tác nghiên cứu chung sẽ được hai Bên cùng xem xét tài trợ.

Các đề tài/dự án hợp tác phải thuộc một trong các lĩnh vực sau: Khoa học nông nghiệp và thực phẩm; công nghệ sinh học và y tế; môi trường và biến đổi khí hậu; công nghệ thông tin và truyền thông; công nghệ vật liệu tiên tiến; công nghệ cho Công nghiệp 4.0; vật lý thiên văn; quan sát không gian và trái đất; bảo tồn và phục chế các di sản văn hóa và thiên nhiên.

Các đơn vị đề xuất phía Việt Nam và phía Italy phải cùng nộp hồ sơ đề xuất cho các cơ quan có thẩm quyền điều phối Chương trình hợp tác về khoa học và công nghệ của hai bên. Đề tài/dự án chỉ nộp cho một phía, hoặc không thuộc lĩnh vực ưu tiên nêu trên sẽ không được xem xét.

Trước khi đánh giá các đề xuất, các Bên sẽ xem xét tính hợp lệ. Đề tài/dự án có thời gian thực hiện từ 2-3 năm. Danh mục các đề tài/dự án được lựa chọn sẽ được Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo cho các chủ nhiệm đề tài/dự án.

Thời gian kêu gọi đề xuất từ nay đến hết ngày 30/5/2019. Hồ sơ đề xuất đề tài/dự án khoa học và công nghệ theo Nghị định thư hợp tác với Italy được nộp trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện về Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội.