Supe Lâm Thao: Mỗi ngày một sáng kiến

Trong năm 2018, Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã xét công nhận 362 sáng kiến với tổng giá trị làm lợi trên 78 tỷ đồng.

Với 2.588 lao động, Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao là một trong số các đơn vị mạnh của ngành Hóa chất, đặc biệt là phong trào lao động sáng tạo, sáng kiến cải tiến.

Supe Lâm Thao
Công trình sáng tạo của Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao vinh dự nhận giải thưởng quốc tế

 

Hưởng ứng tích cực cuộc vận động tập hợp ý tưởng sáng tạo của người lao động do Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam phát động, Công ty đã triển khai đến tất cả người lao động từ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật đến công nhân trực tiếp sản xuất. Bên cạnh sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo, tổ chức công đoàn đóng vai trò quan trọng là cầu nối giữa lãnh đạo và người lao động, thông qua công tác tuyên truyền đã thu hút được nhiều người tham gia.

Trong 365 ngày của năm 2018, các tiểu ban của Hội đồng sáng kiến, tiết kiệm Công ty đã tiếp nhận 385  đề xuất cải kiến, trong đó xét công nhận được 362 sáng kiến của 875 tác giả, tương đương với mỗi ngày một sáng kiến. Các sáng kiến tập trung vào lĩnh vực công nghệ có 121 sáng kiến, lĩnh vực thiết bị có 148 sáng kiến và lĩnh vực quản lý có 93 sáng kiến. Tổng giá trị làm lợi trên 78 tỷ đồng.

Đặc biệt, năm 2018, giải pháp công nghệ xử lý A xít H2SiF6 của dây chuyền sản xuất Supe phốt phát nhằm giảm chi phí xử lý môi trường của Công ty đã được trao giải quốc tế về khoa học công nghệ tại Hàn Quốc.

Hồ Nga