Tận dụng các hiệp định thương mại mới xuất khẩu dệt may ước đạt trên 35 tỷ USD

Nay với RCEP, hàng may mặc Việt Nam được sản xuất từ nguyên phụ liệu Trung Quốc cũng được hưởng ưu đãi về thuế quan khi xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản.
Linh Đan