EVNGENCO1 trao đổi học tập kinh nghiệm với các đơn vị bạn trong lĩnh vực chuyển đổi số

Thực hiện chủ trương tăng cường công tác học tập, trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị thành công trong lĩnh vực chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động quản trị điều hành, sản xuất kinh doanh.

EVNGENCO1 đã tổ chức đoàn công tác học tập trao đổi kinh nghiệm tại Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - EVNGENCO3.

Đại diện PVCFC chia sẻ kinh nghiệm về việc triển khai SAP PM

Đại diện PVCFC chia sẻ kinh nghiệm về việc triển khai SAP PM

Nhà máy phân bón dầu khí Cà Mau được đưa vào vận hành từ năm 2011 và hiện tại PVCFC là đơn vị đi đầu trong công tác ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành sản xuất của Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN). Năm 2020, sản lượng tiêu thụ ure của PVCFC đạt 930 nghìn tấn, bằng 107% kế hoạch và tăng 16% so cùng kỳ năm 2019.

Các bên đã cùng nhau trao đổi, thảo luận về công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

PVCFC đã chia sẻ những kinh nghiệm khi ứng dụng thành công hệ thống SAP, đặc biệt là phân hệ sửa chữa bảo dưỡng (SAP PM) trong hoạt động của đơn vị. Việc triển khai đồng bộ giải pháp của SAP đem lại hiệu quả lớn cho PVCFC trong công tác bảo dưỡng sửa chữa nhà máy, sản lượng của nhà máy hiện đạt 113% sản lượng thiết kế ban đầu.

Trao đổi kinh nghiệm với Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ

Trao đổi kinh nghiệm với Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ

Với những kinh nghiệm thực tế rút ra từ đơn vị bạn, đoàn công tác của EVNGENCO1 kỳ vọng có thể ứng dụng giải pháp này trên cơ sở xem xét và cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố liên quan, phù hợp với các điều kiện của EVNGENCO1. 

Ngày làm việc tiếp theo, đoàn công tác của EVNGENCO1 do Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Thịnh dẫn đầu có buổi làm việc tại công ty Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ  thuộc Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3). 

Buổi trao đổi với CTNĐ Phú Mỹ xoay quanh các chủ đề hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giám sát, quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của ban Lãnh đạo, trong hoạt động SXKD của EVNGENCO3. 

EVNGENCO3/CTNĐ Phú Mỹ đã chủ động trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mới vào công tác quản lý điều hành, quản lý vận hành và bảo dưỡng sửa chữa nhà máy điện.

 

Phạm Phương Thảo