Đổi mới công nghệ trong ngành cơ khí

Nhằm hỗ trợ giúp doanh nghiệp Việt tham gia mạnh hơn vào chuỗi cung ứng cho ngành cơ khí, thời gian qua, Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách phát triển lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.
Lan Anh - Thy Thảo