Hàng Việt Nam: Khát vọng vươn ra biển lớn

Để thúc đẩy hoạt động xuất khẩu sản phẩm Việt Nam vào hệ thống phân phối nước nước ngoài, trong những năm qua Bộ Công Thương đã triển khai nhiều chương trình xúc tiến thương mại tại các thị trường tiề
Thái Linh