Doanh nghiệp điện tử nỗ lực trở thành nhà cung ứng cấp số 1 cho tập đoàn đa quốc gia

Với nỗ lực tự thân của các doanh nghiệp và hỗ trợ của Bộ Công Thương và các Tập đoàn, hy vọng các doanh nghiệp điện tử Việt Nam sẽ có thể nắm bắt nhiều cơ hội trở thành những mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu của ngành điện tử.
Nhóm PV